bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut prawny

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi działa na podstawie decyzji Nr 9/96 Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Łodzi – aktu założycielskiego placówki publicznej ze zmianami wprowadzonymi:
- Decyzją Nr 28/98 Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 30 listopada 1998 r. zmieniającą Decyzję Nr 9/96 Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 30 lipca 1996 r.,
- Uchwałą Nr LXVI/1521/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi
oraz na podstawie:

  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;

  • Statut Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – tekst jednolity, przyjęty uchwałą Nr 4 / 2013 Rady Pedagogicznej Ośrodka
    Osiągania i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z dnia 28.06.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
  • Statut  – tekst jednolity>>> pobierz statutOpublikował: Robert Kamzelski
Publikacja dnia: 25.09.2013
Podpisał: Piotr Janakowski
Dokument z dnia: 05.07.2012
Dokument oglądany razy: 4 071